Om att vara ordförande i FC Trelleborg, del 2. Blogg 100, dag 18.

Vi fångar upp tråden från mitt tidigare inlägg om vad det innebär att vara ordförande för en av Trelleborgs största ungdomsföreningar. Missade du del 1 så finns den här. Det som hänt sedan dess är att Trelleborgs Allehanda har varit och hälsat på i samband med att fritidsnämnden nu har tagit fram mål för att förbättra idrottslivet i kommunen. Bra tanke, och den välkomnar vi, men frågan är om det räcker och vad det innebär? Det får vi väl se.

I varje fall, som en del av att vara ordförande, och även arenaansvarig, så är det klart att TA då hör av sig till mig för att höra vår sida och vad vi har att säga om det.

Som jag sa till TA och som är vår i särklass största utmaningen är att vi i nuläget är en förening utspridd på flera anläggningar, och det är vårt i särklass största problem. Så vårt mål och det vi drömmer om är 1 (en) anläggning där hela föreningen kan vara. Att bedriva en idrottsverksamhet på upp till 3 olika anläggningar är inte optimalt och gör det svårt för oss att skapa samhörighet i föreningen. I nuläget håller de äldsta (A-lag, U19 och U16) till på Ymorvallen och Köpinge konstgräsplan medan de yngsta håller till på Vannhögs IP. En helt ny konstgräsplan med nya generationen konstgräs och kork istället för det miljöfarliga granulaten. Men tyvärr har vi väldigt begränsat med utrymme vid sidan om, små omklädningsrum, begränsat förrådsutrymme och avsaknad av gemensamma utrymmen för övriga föreningsaktiviteter. Så givetvis är det en av ordförandens uppgift att driva anläggningsfrågan.

Men det blir betydligt lättare om det finns en dialog mellan föreningen och kommunen, och näringslivet. Där har vi lite annorlunda syn på dialog. Vi och kommunen. Vi tycker nog att en dialog kräver fler än en part och att båda bidrar till dialogen med tankar, förslag och idéer och framför allt initiativ. Kommunens bild av en dialog är att vi ska komma till dem när vi vill något, och de svarar. De vi saknar och som vi efterfrågar är helhetsbilden. Vi är många föreningar i stan och har alla våra egna problem och utmaningar. Men vi ser sällan helheten, i varje fall inte vi föreningar. En förenings problem skulle kunna lösas av en annan förening som har ett annat problem, eller att det kanske är flera föreningar med liknande problem som vi tillsammans kan lösa. Som sagt, vårt största problem är att vi är utspridda på flera anläggningar och genom att samla hela vår förening på ett ställe så frigörs helt plötsligt planer och utrymmen till andra föreningar som också har platsbrist eller som behöver mer plantider. Vi är många (kanske lite för många) fotbollsföreningar i Trelleborg. Men vi gör en enorm samhällsnytta, med våra ungdomsföreningar som ser till att flickor och pojkar från de 4-5 år och uppåt får vara med i gemenskapen och inte bara spela fotboll men också lära sig att vara en kompis, att göra saker tillsammans med andra och lära sig respektera varandra.

Vi välkomnar fritidsnämnden arbete med att försöka kartlägga de lokalbehov som finns och hoppas verkligen att det görs i nära samarbete med föreningarna och man då också kan komma fram till en plan som alla föreningar kan stå bakom, och att då föreningarna får vara med och vara delaktiga i att ta fram dessa planer. Vi i FC Trelleborg har en tydlig plan: att kunna samla alla våra lag på en och samma anläggning, och vi vet att det aldrig kommer att kunna ske på Ymorvallen (som ligger utanför vårt upptagningsområde) eller på Vannhögs IP eftersom där inte finns utrymme för fler planer. Men om marken norr om Lillevång skulle kunna användas så finns där utrymme att anlägga 3-4 planer med tillhörande lokaler för att kunna tillgodose alla våra behov och förmodligen att par föreningar till.

Detta är ett av många alternativ som hade löst vårt och möjligtvis fler andra föreningar problem. Det finns givetvis andra möjliga lösningar, eller åtminstone är det vad vi hoppas att det finns. Och att även kommunen förstår vårt problem och att även de är öppna för andra möjligheter och lösningar och inte bara ser på vad som ryms i nuvarande budget.

Så, där är en liten del till av vad det innebär att vara ordförande i FC Trelleborg. Mer kommer…